ľudia 11672/11979
09.09.2019 (127)
(11675) Babka z Kojšova