ľudia 11672/12063
09.09.2019 (210)
(11675) Babka z Kojšova