ľudia 11672/12095
09.09.2019 (292)
(11675) Babka z Kojšova