ľudia 11674/11987
09.09.2019 (144)
(11677) Babka z Kojšova