ľudia 11674/12627
09.09.2019 (433)
(11677) Babka z Kojšova