ľudia 11674/11723
09.09.2019 (31)
(11677) Babka z Kojšova