zátišia a interiér 11677/11987
09.09.2019 (149)
(11680) Kojšovské okno