ľudia 11692/12627
10.09.2019 (454)
(11695) Babka z Kojšova