príroda 12004/12219
01.12.2019 (298)
(12007) Inverzia