príroda 12004/12007
01.12.2019 (22)
(12007) Inverzia