krajina 12013/12823
10.12.2019 (403)
(12016) Muráňske ráno