krajina 12013/12063
10.12.2019 (149)
(12016) Muráňske ráno