kríže a kaplnky 12017/12063
10.12.2019 (194)
(12020) Kavečianska kaplnka