kríže a kaplnky 12017/12639
10.12.2019 (456)
(12020) Kavečianska kaplnka