dokument 12030/12099
27.12.2019 (218)
(12033) Vláčik

V roku 2019 bol spustený počas víkendov do prevádzky tento vláčik smerujúci zo Zlatej Idky ku chate Erika pod Kojšovskou hoľou a späť.