dokument 12031/12063
27.12.2019 (137)
(12034) Dedina pred búrkou