kríže a kaplnky 12068/12099
15.03.2020 (56)
(12071) Na krížnom poli