ľudia a zvieratá 12751/12811
06.09.2020 (83)
(12754) Na Ždiarskych lúkach

Mraky nad Belianskymi Tatrami boli na krátky čas mimoriadne fotogenické.  Menilo sa prúdenie vzduchu a do pol hodiny už nebolo vrcholky vidno.