príroda 13505/13563
02.04.2021 (53)
(13508) Na Folkmarskej skale