príroda 13506/13563
02.04.2021 (56)
(13509) Na Folkmarskej skale