príroda 13507/13563
02.04.2021 (52)
(13510) Na Folkmarskej skale

Od Spiša sa blíži prvá jarná búrka. Zhodou okolností 1. apríla 2021.