príroda 13508/13563
02.04.2021 (53)
(13511) Na Folkmarskej skale