príroda 13509/13563
02.04.2021 (53)
(13512) Na Folkmarskej skale