kríže a kaplnky 13561/13659
18.04.2021 (73)
(13564) Kavečianska kaplnka