kríže a kaplnky 13603/13659
03.05.2021 (41)
(13606) Pri starom kríži