huby 14135/14199
06.09.2021 (70)
(14138) V septembrovom lese

Už sa rozbehla aj Zlatá Idka a začiatkom septembra 2021 tam rastú takíto hríboví macíkovia.