zvieratá 14236/14295
12.10.2021 (67)
(14239) Na Spišských pasienkoch