kríže a kaplnky 14398/14455
14.11.2021 (69)
(14401) Kavečianska kaplnka