kríže a kaplnky 14413/14455
19.11.2021 (56)
(14416) Rudnícka kaplnka