príroda 14812/14867
05.05.2022 (67)
(14815) Kojšovská jar