kríže a kaplnky 16171/16243
19.01.2023 (50)
(16174) Smolnícka kaplnka