kríže a kaplnky 9978/10611
13.01.2018 (414)
(9981) Kavečianska kaplnka