kríže a kaplnky 9979/10611
13.01.2018 (406)
(9982) Kavečianska kaplnka