kríže a kaplnky 9996/10611
17.01.2018 (459)
(9999) Sychravo pri kríži