zvieratá 10086/10483
15.04.2018 (234)
(10089) Na Lendackých poliach

Koník a Zetor patria neodmysliteľne k symbolom Lendaku.