ľudia 10240/10283
09.05.2018 (60)
(10243) Lazníčka od Hriňovej