ľudia 10240/10483
09.05.2018 (142)
(10243) Lazníčka od Hriňovej