kríže a kaplnky 180/10279
20.01.2007 (671)
(4005) Kríže