ľudia a zvieratá 9973/10035
13.01.2018 (107)
(9976) Na Závadských poliach