cintoríny 166/10279
19.01.2007 (660)
(631) Važecký cintorín