people 10242/11263
09.05.2018 (285)
(10245) Lazníčka od Hriňovej

Stavanie májov patrí k zaužívaným miestnym tradíciam a pri mnohých usadlostiach ho nájdete aspoň v symbolickej podobe.  Ľudí v krojoch, alebo tradičnom oblečení však už mimo folklórnych festivalov na lazoch nestretnete. Je 21 storočie ...