people and animals 16204/16303
19.01.2023 (150)
(16207) Na Ždiarskych políčkach