people and animals 16206/16303
19.01.2023 (149)
(16209) Na Ždiarskych políčkach