15.11.2018 (311)
(11208) Na Zdychavských pasienkoch