20.11.2018 (459)
(11248) Na Zdychavských pasienkoch