26.11.2018 (433)
(11264) Na Zdychavských pasienkoch