technika 1463/1557
24.04.2018 (582)
(10147) Na Ždiarskych políčkach