BLOG

Nepatrím k ľuďom, ktorí radi oslavujú svoje životné, alebo pracovné jubileá ...
Prešlo desať rokov od chvíle keď som sa rozhodol zriadiť si vlastnú webovú fotogalériu .....