folklór 368/415
01.08.2018 (1195)
(10570) Liptovská Teplička 2018

Pohľad na amfiteáter počas omše.