stromy 129/160
08.12.2021 (1214)
(14475) V októbrových farbách