stromy 7/161
18.01.2007 (3593)
(3542) Spútané zviera