kvety a rastliny 10032/10611
26.01.2018 (571)
(10035) Nezábudka

Biele nezábudky sa vidia oveľa menej často ako modré. Tieto rástli pri jednej zo studničiek nad Zlatou Idkou.