ľudia 10244/10799
09.05.2018 (227)
(10247) Lazníčka od Hriňovej