kríže a kaplnky 10275/10807
16.05.2018 (231)
(10278) Na Hriňovských lazoch

Ostré svetlo atmosfére nepridáva, ale čo už. Nedostanem sa tam často ...