ľudia 11108/11347
07.11.2018 (94)
(11111) Na Kokavských lazoch