kríže a kaplnky 11333/11355
23.12.2018 (210)
(11336) Kostolná veža