kríže a kaplnky 11333/11723
23.12.2018 (481)
(11336) Kostolná veža