kríže a kaplnky 11333/11399
23.12.2018 (321)
(11336) Kostolná veža