kríže a kaplnky 11333/11347
23.12.2018 (39)
(11336) Kostolná veža