kríže a kaplnky 11387/11399
09.05.2019 (53)
(11390) Spišská kaplnka