kríže a kaplnky 11387/11611
09.05.2019 (185)
(11390) Spišská kaplnka