príroda 11979/12223
12.11.2019 (317)
(11982) Sychravý november